Buổi 1: Làm quen với trình quản lý quảng cáo

The Different Types of Urgency Campaigns You Can Create
By Quytoc@244
About Buổi 1: Làm quen với trình quản lý quảng cáo

Nội dung buổi học:

- Các thuật ngữ cơ bản cần biết khi chạy quảng cáo

- Tài nguyên cần có để chạy quảng cáo trên Facebook

- Nguyên lý hoạt động của một chiến dịch quảng cáo

- Làm quen với trình quản lý quảng cáo

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>