Buổi 2: Thực hành setup chiến dịch quảng cáo

The Different Types of Urgency Campaigns You Can Create
By Quytoc@244
About Buổi 2: Thực hành setup chiến dịch quảng cáo

- Thực hành setup chiến dịch quảng cáo
- Tư duy target, nhắm đối tượng mục tiêu
- Chính sách quảng cáo Facebook
- Quy trình test sản phẩm
- Các lỗi thường gặp & cách xử lý
- Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của một chiến dịch
- Tối ưu quảng cáo

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>