các khóa học

Tất cả khóa học
  • Tất cả khóa học
  • Chủ Đề
  • Quảng Cáo Facebook
  • Chatbot
  • Truy Cập Giới Hạn
  • Khóa Học Đã Đăng Ký
  • Khóa Học Đã Trả Phí
Video

Video

Đây là khoá học được mình tổ chức ra nhằm mục đích hướng dẫn cho người nhà chạy quảng cáo trên Facebook

Mình đã cố gắng giải thích một cách chi tiết và dễ hiểu

Để đảm bảo một người mới khi học xong sẽ tự mình lên được chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Vậy nên nó chỉ phù hợp cho người mới nhé!

2 Lessons - Cơ Bản

>